050-9333789

סריגים מעוצבים
בעבודת יד

דף תיקונים לחוברת מספר 2

סורגת נכבדה שלום,


להלן התיקונים הידועים לחוברת מספר 2.


דגם 3 אפודה ורודה: קנה המידה הוא 23 עיניים = 10 ס"מ

 

 

דגם 7, דגם מלבנים


 

בחלק של הלפנים בשורה הבאה צריך להיות כתוב :סרגי 6 ע' רק ימין (ליצירת הדש שייסרגו לאורך כל החלק), סרגי 34 ע' פטנט  (ולא 40).ביתר ההוראות אין שינוי.

 

 

דגם 14 שמלה/טוניקת תחרהבתרשים:  העין האחרונה בכל שורה שסומנה  П בתרשים, צריכה להיסרג 2 ביחד ימין מאחורולא 3 ביחד ימין כמו שנכתב.דגם 18
:  אחרי דוגמת המרכז, נשמט בטעות הקטע הבא:גב –  רוחב היחידה 23 ס"מ:

 

העלי 55 ע' וסרגי פטנט: ע' 1 ימין, ע' 1 שמאל, 3 ס"מ. עברי לסרוג בחלוקה:10 ע' בדוגמת אורז, 35 ע' בדוגמת המרכז ו- 10 ע' בדוגמת אורז.

 

סרגי לגובה של 14 ס"מ. סיגרי 5 ע' לבית השחי והמשיכי לסרוג לגובה של 24 ס"מ מההתחלה. 

 

סיגרי לפתח הצוואר 9 ע' אמצעיות ו- 3,3 משני צידי הפתח. סיגרי את 12 ע' הכתף.

 

 

לפנים


סרגי כמו את הגב עד לגובה של  20 ס"מ מההתחלה, וסיגרי לפתח הצוואר 9 ע' אמצעיות


ומשני צדי הפתח 1,2,3. סיגרי את  12 ע' הכתף בגובה הגב.

 

גימור


חברי כתף אחת. העלי מסביב לפתח הצוואר 68 ע' וסרגי פטנט כפול:


סרגי שורה ימין, סרגי 2 ס"מ פטנט, סרגי שורה שמאל


חיצוני לקיפול, וסרגי שוב 2 ס"מ פטנט, וסיגרי חופשי.


חברי את הכתף השנייה.  העלי לפתח הזרוע 50 ע' וסרגי שורה ימין.


השלימי בפטנט את גובה הפתח. חברי את צידי האפודה והצווארון.

 


בדגם 25 שמיכה צבעונית.

 


במקום שבו כתוב העלי 150 ע' בצבע ירוק,  צריך להתווסף "וסרגי 10 שורות"

באופן הבא:  (ההמשך כמו שמופיע בחוברת).

 

 

 


דגם 16:


חסרה בתרשים ע' 38 בדוגמת הריבוע:


לכן לשמירת רצף הדוגמא: בשורות 1,  11 , 23  עין 38 נסרגת כחוט על המסרגה.


בשורות 41,  51,  63  נסרגת עין 38 כ- 2 עיניים ביחד ימין מאחורה.


ראו תרשים מעודכן:סריגה נעימה.