050-9333789

סריגים מעוצבים
בעבודת יד

דף תיקונים לחוברת מספר 1

 לפנייך התיקונים להוראות הסריגה בחוברת מספר 1.  
סריגה נעימה. ענת.


דגם 1


בסוודר
: במקום שבו כתוב 11 דוגמאות צריך להיות כתוב 10 דוגמאות.

בשרוול: צריך להיות כתוב העלי 40 עיניים (ולא 36). 

היכן שכתוב "הוסיפי 9 ע' במפוזר" צריך להיות כתוב "הוסיפי 10 עיניים במפוזר" ( סה"כ 50 ע' במקום 45 ע').

בכובע: במקום שבו כתוב "העלי 68" ע' צריך להיות כתוב "העלי 74 ע' ". 

לסריגת הלשונית.... במקום שבו כתוב 23 ע' צריך להיות כתוב 25 ע'.

בהמשך, במקום שבו כתוב 22 ע' אמצעיות צריך להיות 25 ע' ( ביחד 74 ע').


דגם 14 גרביים לילד.
 הסבר מפורט:בסך הכול יהיו לך 49 עיניים. סרגי בין 6-8 שורות רק ימין, ואז התחילי בצמצום / הורדה:


בשורה 1 בצמצום, צריך להיות כתוב : סגרי 2 עיניים ביחד, סרגי 21 עיניים (ולא 23 ע'), סרגי 3 ע' ביחד, סרגי 21 עיניים (ולא 23 ע') וסגרי 


2 עיניים ביחד. יישארו לך 45 עיניים.


שורה 2 וכל שורות שמאל – סורגים רק ימין.


שורה 3: סגרי 2 ע' ביחד, סרגי 19 עי, סרגי 3 ע' ביחד, סרגי 19 ע' וסגרי 2 ע' ביחד. יישארו לך 41 עיניים.


שורה 5: סגרי 2 ע' ביחד, סרגי 17 עי, סרגי 3 ע' ביחד, סרגי 17 ע' וסגרי 2 ע' ביחד. יישארו לך 37 עיניים.


שורה 7: סגרי 2 ע' ביחד, סרגי 15 עי, סרגי 3 ע' ביחד, סרגי 15 ע' וסגרי 2 ע' ביחד. יישארו לך 33 עיניים.


שורה 9: סגרי 2 ע' ביחד, סרגי 13 עי, סרגי 3 ע' ביחד, סרגי 13 ע' וסגרי 2 ע' ביחד. יישארו לך 29 עיניים.


סגרי את העיניים.


דגם 16 נעלי בובה.


היכן שכתוב: "בסך הכול יהיו לך 55 עיניים" צריך להיות כתוב "יהיו לך 59 עיניים".


דגם 31 כובע טייסיםאחרי המשפט
: עברי לסרוג בדוגמת 3 שמאל, (*) עין אחת ימין להעביר מבלי לסרוג, 4 ע' שמאל(**).


חזרי מ- * ל- ** וסיימי את השורה עם 3 שמאל.  נוסף המשפט: בשורה השנייה סרגי חופף, כלומר,


סרגי 3 ימין (*) עין אחת שמאל, 4 עיניים ימין (**) . חוזר מ- (*) ל- (**) וסיימי את השורה עם 3 ימין.


דגם 36
 מיועד לגילאי שנה-שנתיים.


דגם 54 דגם מוזהב 


בדוגמת פטנט הפסים, אחרי ההוראות לפס השלישי חסר המשפט: "סרגי פס רביעי וחמישי כמו פס שני ושלישי".   בשורה 2 בתרשים, 

במפתח הסימנים ,המשולש משמעותו: 2 עיניים ביחד שמאל מאחורה.


דגם 55 דגם אלכסוניםבחלק של הלפנים: היכן שכתוב "העלי 69 עיניים" צריך להיות כתוב העלי 66 עיניים.

בקטע של החלוקה: היכן שכתוב "39 עיניים" צריך להיות כתוב 36 עיניים בדוגמת תרשים מצורף, חזרי על התרשים מהעין הרביעית (בסך 

הכול 3 פעמים).